Home

Medisch Pedicure Roelie Wijngaard-de Haan

K.R.P. 9574 

PR0VOET 4180

AGB 96002078 

AGB PERS 96002091
Vreemd genoeg blijkt nog steeds maar een kwart van alle Nederlanders 

geregeld hun voeten te laten verzorgen,

terwijl we dit deel van ons lichaam toch erg zwaar belasten!

Daarom is het ook logisch dat uw voeten extra aandacht verdienen.

U kunt pijnlijke voeten makkelijk voorkomen of verhelpen

door een bezoekje te brengen aan een vakbekwame pedicure

die is aangesloten bij de brancheorganisatie.

ProVoet staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van Procert.

Zij geeft uw voeten de aandacht en behandeling die ze nodig hebben.


Mijn werkgebied is: Friese meren, Flevopolder, Stellingwerf.Roelie Wijngaard - de Haan                Praktijk: Grindweg 240                             K.V.K NR  01090415     

Praktijk: Wilhelminastraat 16 C           8483 JM Scherpenzeel                             BANKNR NL75RABO0370645502

         8471 PK Wolvega                                tel. 0561-481155                                                                                               

                   06-19098880